Feline Parvovirus Antibody Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals) (FPV Ab)

npe khoom Hom Daim ntawv thov kev kho mob Siv tau Instrument Txoj kev Specifications Nco
FPV Ab Cov tshuaj tiv thaiv Kev ntsuam xyuas ntawm kev tiv thaiv kab mob ntawm feline parvovirus tshuaj tiv thaiv thiab pab kuaj mob ntawm tus kab mob H2/NTIMM4 Tsis tshua muaj ntiaj teb nanocrystalline fluorescence Immunochromatography 10 kev xeem / lub thawv 2 ~ 40 ℃

Kab Mob Canine Hepatitis Virus/Canine Parvovirus/Canine Distemper Virus Antibody Immunochromatography Kit (ICHV/CPV/CDV Ab)

npe khoom hom Daim ntawv thov kho mob Cov cuab yeej siv tau Txoj kev specifications Nco
ICHV/CPV/CDV Ab Cov tshuaj tiv thaiv Kev ntsuam xyuas cov txiaj ntsig ntawm Canine Hepatitis Virus / Canine Parvovirus / Canine Distemper Virus tom qab txhaj tshuaj H2/NTIMM4 Tsis tshua muaj ntiaj teb nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 kev xeem / lub thawv 2 ~ 40 ℃

Canine Ehrlichiosis/Anaplasmosis/Lyme Disease Antibody Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals) (cEHR/ANA/LYM Ab)

npe khoom hom Daim ntawv thov kho mob Cov cuab yeej siv tau Txoj kev specifications Nco
cEhr/Ana/Lym Ab Cov tshuaj tiv thaiv Tshawb xyuas cov tsos mob ntawm anemia tshwm sim los ntawm Ehrlichiosis / Anaplasmosis / Lyme Disease tom qab zuam tom H2/NTIMM4 Tsis tshua muaj ntiaj teb nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 kev xeem / lub thawv 2 ~ 40 ℃

Feline Parvovirus/Feline Calicivirus/Feline Herpesvirus Antibody Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals) (FPV/FCV/FHV Ab)

npe khoom hom Daim ntawv thov kho mob Cov cuab yeej siv tau Txoj kev specifications Nco
FPV/FCV/FHV Ab Cov tshuaj tiv thaiv Kev ntsuas qhov ua tau zoo ntawm feline parvovirus / feline herpes / feline calicivirus tshuaj tiv thaiv H2/NTIMM4 Tsis tshua muaj ntiaj teb nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 kev xeem / lub thawv 2 ~ 40 ℃

Feline Immunodeficiency Virus Antibody Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals) (FIV Ab)

npe khoom hom Daim ntawv thov kho mob Cov cuab yeej siv tau Txoj kev specifications Nco
FIV Ab Cov tshuaj tiv thaiv Kev txheeb xyuas cov kab mob tiv thaiv kab mob los ntawm feline Immunodeficiency Virus H2/NTIMM4 Tsis tshua muaj ntiaj teb nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 kev xeem / lub thawv 2 ~ 40 ℃

Feline Herpesvirus Antibody Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals) (FHV Ab)

npe khoom hom Daim ntawv thov kho mob Cov cuab yeej siv tau Txoj kev specifications Nco
FHV Ab Cov tshuaj tiv thaiv Kev ntsuam xyuas ntawm kev tiv thaiv kab mob ntawm feline herpes virus tshuaj tiv thaiv thiab pab kuaj mob ntawm tus kab mob H2/NTIMM4 Tsis tshua muaj ntiaj teb nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 kev xeem / lub thawv 2 ~ 40 ℃

Feline Calicivirus Antibody Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals) (FCV Ab)

npe khoom hom Daim ntawv thov kho mob Cov cuab yeej siv tau Txoj kev specifications Nco
FCV Ab Cov tshuaj tiv thaiv Kev soj ntsuam ntawm kev tiv thaiv kab mob ntawm feline calicivirus tshuaj tiv thaiv thiab pab kuaj mob ntawm tus kab mob H2/NTIMM4 Tsis tshua muaj ntiaj teb nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 kev xeem / lub thawv 2 ~ 40 ℃

Feline Coronavirus Antibody Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals) (FCoV Ab)

npe khoom hom Daim ntawv thov kho mob Cov cuab yeej siv tau Txoj kev specifications Nco
FCoV Ab Cov tshuaj tiv thaiv Kab mob peritonitis pab kuaj mob thiab soj ntsuam xyuas H2/NTIMM4 Tsis tshua muaj ntiaj teb nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 kev xeem / lub thawv 2 ~ 40 ℃

Canine Parvovirus Antibody Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals) (CPV Ab)

npe khoom hom Daim ntawv thov kho mob Cov cuab yeej siv tau Txoj kev specifications Nco
CPV Ab Cov tshuaj tiv thaiv Kev ntsuam xyuas ntawm kev tiv thaiv kab mob rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob parvovirus; Kev lees paub ntawm tus kab mob CPV H2/NTIMM4 Tsis tshua muaj ntiaj teb nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 kev xeem / lub thawv 2 ~ 40 ℃

Canine Distemper Virus Antibody Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals) (CDV Ab)

npe khoom hom Daim ntawv thov kho mob Cov cuab yeej siv tau Txoj kev specifications Nco
CDV Ab Cov tshuaj tiv thaiv Kev ntsuam xyuas ntawm kev tiv thaiv kab mob rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob canine distemper, thiab kev soj ntsuam tom qab kis kab mob H2/NTIMM4 Tsis tshua muaj ntiaj teb nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 kev xeem / lub thawv 2 ~ 40 ℃
NUG